Tüm Eş anlamlılar: YUTMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yutmak

yutmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Ağızda bulunan bir şeyi yutağa geçirmek.
 2. Tam ve doğru söylememek.
 3. [mecaz] İnanmak, aldanmak, kanmak
  • "(Bize numara yapma, yutacak enayi değiliz.)" (S. M. Alus)
 4. [mecaz] Söylemek istediği bir sözü kendini tutarak söylememek.
 5. [mecaz] İyice, eksiksiz olarak öğrenmek
  • "(Bazen üçer yüz sayfalık iki kitabı birden, yirmi dört saat zarfında hatmedip yuttuğu olurdu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 6. [mecaz] Işık, ses gücünü, parlaklığını azaltmak
  • "(Duvarlar bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor.)" (M. Ş. Esendal)
 7. [teklifsiz konuşmada] Dayanıp sesini çıkarmamak, katlanmak.
 8. [teklifsiz konuşmada] Haksız olarak kendine mal etmek, zorbalıkla elinden almak
  • "(Sakarya'nın doğusunda Türk Ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına mâni olmaya çalışıyordu.)" (H. E. Adıvar)
 9. [teklifsiz konuşmada] Oyunda bir şey kazanmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır