Tüm Eş anlamlılar: GÖTÜRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı götürmek

götürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Taşımak, ulaştırmak veya koymak
  • "(Hamalın biri, sırtına koca bir ayna vurmuş, götürüyordu.)" (H. Taner)
 2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.
 3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyi yakından uzağa götürmek.
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Öldürmek.
 6. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.
 7. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek.
 8. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir sonuca vardırmak
  • "(Bitirmeden şunu da söyleyeyim, ahlaka, gerçek ahlaka götüren başlıca yollardan biri de aşktır.)" (N. Ataç)
 9. [mecaz] Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak.
 10. [argo söz] Tümüyle sahip olmak.
 11. [argo söz] Çalmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır