Tüm Eş anlamlılar: AŞIRMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı aşırmak

aşırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden diğer yanına geçirmek
    • "(Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır.)" (Atasözü)
  2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz] Çalmak, çalıp götürmek, araklamak
    • "(Borcunu ödeyemeyecek fakat bavulunu oradan nasıl aşırabilecekti?)" (H. R. Gürpınar)
  3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Tehlike içinde bulunan bir şeyi acele kaçırmak.
  4. [edebiyat] Başkasının eserinden parçalar alıp kendisininmiş gibi göstermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır