Tüm Eş anlamlılar: SÖKMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sökmek

sökmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak
  • "(Bu çoban öyle güçlü görünüyor ki şu yandaki ağacı kavrasa dibinden söker götürür.)" (Y. Kemal)
 2. Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak.
 3. Rüzgâr, sel, akarsu, bir şeyi yerinden çıkarmak, götürmek.
 4. Geçip gitmeye engel olan zorlukları atlatmak.
 5. Karışık bir yazıyı okumak
  • "(Çok okunaksız bir yazı. Ben söker gibi oldum.)" (H. Taner)
 6. [(nesne almayan fiil)] Balgam vb.nin çıkması, akması kolaylaşmak.
 7. [(nesne almayan fiil)] Ayırmak, uzaklaştırmak, vazgeçirmek
  • "(Saplandığı fikirlerden sökemezdiniz.)" (Y. Z. Ortaç)
 8. [(nesne almayan fiil)] Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini ayırmak.
 9. [mecaz] Okuyabilme becerisini kazanmak
  • "(Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir.)" (R. N. Güntekin)
 10. [argo söz] Geçmek, etki yapmak
  • "(Ne yaparsın, dedi, burada böyle söküyor!)" (F. R. Atay)
 11. [(nesne almayan fiil), teklifsiz konuşmada] Gelmeye başlamak veya çıkagelmek
  • "(Şermin'le Nermin tam bir saat sonra, yani saat beş buçukta söktüler.)" (H. E. Adıvar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır