Tüm Eş anlamlılar: HALLETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı halletmek

halletmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Güç görünen bir olay veya duruma çözüm yolu bulmak.
  2. Yoluna koymak, olumlu sonuca bağlamak
    • "(Bakınız, tesadüf bunu ne kadar güzel düşünüp halletti.)" (M. Ş. Esendal)
  3. Bir cismi bir sıvı içinde eritmek.
  4. [matematik] Çözmek.
  5. [argo söz] Cinsel ilişki kurmak.
  6. [halk ağzında] Bir yemeği yenecek duruma getirmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır