Tüm Eş anlamlılar: YIKMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yıkmak

yıkmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek
    • "(Yangın yarım saatin içinde her yeri sardı, uğruna gelen ne varsa yaktı, yıktı.)" (M. Ş. Esendal)
  2. İnsan, hayvan veya ağaç devirmek.
  3. Bir yana eğmek.
  4. Birine yüklemek.
  5. Yük indirmek.
  6. (-i, -e) mec. Herhangi bir suç, iş vb.ni birine yüklemek.
  7. [mecaz] Yıkımına yol açmak, mahvına sebep olmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır