Tüm Eş anlamlılar: KOYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

koymak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek
  • "(Öteki elini doktorun omzuna koydu.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
 3. Bırakmak.
 4. Katmak, eklemek
  • "(Mal üstüne mal koymak için içi giden bir kişidir.)" (S. Birsel)
 5. İmza, tarih, adres yazmak.
 6. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak
  • "(Orduda yaşayan manevi kuvveti de meydana koyuyor.)" (R. E. Ünaydın)
 7. Etkilemek, dokunmak.
 8. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak
  • "(Giderlerini iki ay içinde yerine koydu.)" (N. Cumalı)
 9. Bırakmak, terk etmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır