Tüm Eş anlamlılar: KARIŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı karışmak

karışmak (ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

 1. İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek
  • "(Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı.)" (H. R. Gürpınar)
 2. [(nesne almayan fiil)] Düzensiz, dağınık olmak
  • "(Yanıma her tarafı titreyerek sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi.)" (R. H. Karay)
 3. [(nesne almayan fiil)] Bulanmak, duruluğunu yitirmek.
 4. [(nesne almayan fiil)] Açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek
  • "(Kaymakam işin karıştığını anlayarak...)" (M. Ş. Esendal)
 5. [(nesne almayan fiil)] Müdahale etmek, araya girmek
  • "(Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü.)" (F. R. Atay)
 6. [(nesne almayan fiil)] Engellemek, araya girmek.
 7. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir araya gelmek, katılmak
  • "(Bingazi'deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı.)" (Ö. Seyfettin)
 8. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İlgilenmek, müdahale etmek, el atmak
  • "(Ben, dedim, başkalarının soy adlarına nasıl karışabilirim?)" (M. Ş. Esendal)
 9. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Yetkisinde bulunmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır