Tüm Eş anlamlılar: DOLANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dolanmak

dolanmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin çevresine sarılmak
    • "(Kocasının kolu beline bir kobra gibi dolanmış, ince kaburgalarını birbirine geçirecek gibi sıkıyordu.)" (H. E. Adıvar)
  2. [(nesne almayan fiil)] Bir şeyin çevresinde dönmek, gezmek, dolaşmak
    • "(Arkadan dolanıp uzaktan gözetleyecekti çeşmeyi.)" (Ç. Altan)
  3. [(nesne almayan fiil)] Karışmak, dolaşmak.
  4. [(nesne almayan fiil)] Gelişigüzel gezmek
    • "(Kızlarının, gelinlerinin evleri arasında dolanıyor, hep evini, komşularını arıyordu.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır