Tüm Eş anlamlılar: GEÇINMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı geçinmek

geçinmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Yaşamak için gerekeni sağlamak
  • "(Muharrem artık yalnız balıkçılıkla geçiniyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. [(ile edatıyla kullanılan fiil)] Uzlaşmak, anlaşmak.
 3. [mecaz] Taslamak
  • "(Şiir güç ya, şair olmak, şair geçinmek o kadar değil.)" (N. Ataç)
 4. [(-den durum kiyle kullanılan fiil), mecaz] Kendi gereksinimlerini başkalarından sağlamak
  • "(... sen altmış para verip bir paket tütün almaz, herkesin tabakasından geçinirsin.)" (M. Ş. Esendal)
 5. [halk ağzında] Ölmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır