Tüm Eş anlamlılar: ILIŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ilişmek

ilişmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeye hafifçe dokunmak, takılmak.
 2. Elini sürmek, dokunmak
  • "(Bir sancılı yerine dokunmuşum gibi, ıstırapla: -Bırak, ilişme, diye inledi.)" (F. R. Atay)
 3. Bir şeyin kenarına kısa bir süre için oturmak
  • "(Sonra gene usulca hastanın karyolasına yandan ilişerek oturdu.)" (N. Cumalı)
 4. Karışmak, rahat vermemek, müdahale etmek
  • "(Köylüler, vakfedilmiş bir hayvanın işte kullanılıp kullanılmayacağından şüphe ediyorlar, boz eşeğe ilişmiyorlardı.)" (R. H. Karay)
 5. [mecaz] Değinmek, sözünü etmek.
 6. [halk ağzında] Şaka etmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır