Tüm Eş anlamlılar: ILGILENMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ilgilenmek

ilgilenmek (ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birine karşı yakınlık duymak veya göstermek, alakalanmak
    • "(Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim.)" (H. E. Adıvar)
  2. Bir şeye karşı merak duymak.
  3. Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak
    • "(Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır