Tüm Eş anlamlılar: ALÂKALANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı alakalanmak

alakalanmak (ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

  1. İlgilenmek.
  2. Gönül bağlamak, yakınlık duymak.
  3. Bir şey çekici gelmek.
  4. Bir şeyden zevk almak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır