Tüm Eş anlamlılar: ÖNEMSEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı önemsemek

önemsemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak
    • "(Maarif müdürü olduğunu söylese herhâlde Atatürk kendisini daha bir önemserdi.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır