Tüm Eş anlamlılar: YAKMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yakmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Kına, yakı vb.ni koymak, sürmek.
 2. Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak
  • "(Kendi sigarası için yaktığı kibriti bana uzattı.)" (F. R. Atay)
 3. Ateşle yok etmek.
 4. Işık vermesini sağlamak
  • "(Mavi ışıklı ispirto lambalarını yakarlar.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. Isı etkisiyle bozmak.
 6. Keskin, sert ve ısırıcı bir duyum vermek.
 7. Yanıyormuş gibi bir etki yapmak
  • "(Hekime daima şarabın midelerini yaktığından bahsederler.)" (F. R. Atay)
 8. Kurutmak, zarar vermek
  • "(Fırtına ekinleri yakmıştı.)" (S. F. Abasıyanık)
 9. Çok sıcak olmak.
 10. Karartmak.
 11. Çok üşütmek.
 12. Acıtmak.
 13. [mecaz] Silahla vurmak.
 14. [mecaz] Yıkıma, zarara yol açmak, büyük bir zarara uğratmak, mahvetmek
  • "(Gözü mavi, boyu kısa, kendi muhacir olmasın. Ne olursa olsun makbulüm. Aman bu üçüne dikkat et. Beni yakma.)" (Ö. Seyfettin)
 15. [mecaz] Güçlü sevgi uyandırmak.
 16. [mecaz] Türkü, ağıt vb. düzenlemek, bestelemek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır