Tüm Eş anlamlılar: TUTUŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tutuşmak

tutuşmak - Nedir?

  1. Birbirini tutmak, birbirine ilişip dokunmak.
  2. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir işe başlamak, girişmek
    • "(İki ordu bir harbe daha tutuştular.)" (F. R. Atay)
  3. [(nesne almayan fiil)] Yanmaya başlamak, ateş almak
    • "(Bu fenerleri birbirine bağlayan çiçekli askılardaki küçük lambalar tutuştu.)" (H. C. Yalçın)
  4. [(nesne almayan fiil)] Kızarmak, kızıllaşmak
    • "(Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri / Koyu bir kırmızılık gökten ayırmada yeri.)" (Y. K. Beyatlı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır