Tüm Eş anlamlılar: KURUTMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kurutmak

kurutmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek
    • "(Göz yaşlarını kurut, dedi; bilirsin ki kader değişmez.)" (C. Meriç)
  2. Bitki canlılığını yitirmek.
  3. Bazı sebze ve meyvelerin buharlaştırılmasıyla kuru bir durum almasını sağlamak.
  4. [mecaz] Cılız duruma getirmek, zayıflatmak.
  5. [mecaz] Yiyecek ve içecekleri yiyip bitirmek.
  6. [mecaz] Uğursuzluk getirmek, yok etmek
    • "(Dâhilde bütün millî kuvvetlerimizi dağıttılar, bütün kabiliyetlerimizi kuruttular.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır