Tüm Eş anlamlılar: KESKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı keskin

keskin sıfat - Nedir?

 1. Çok kesici, iyi kesen
  • "(Sonunda keskin bir taşı testere gibi kullanarak ipi incelte incelte kopardı.)" (H. R. Gürpınar)
 2. Tiz (ses)
  • "(Bir kadın sesiydi bu. İnce ve keskin, dikkati hemen kapan ve bırakmayan bir ses.)" (P. Safa)
 3. Kırıcı, incitici
  • "(En yakın dostlarının bile, kusurlarını keskin bir dille yüzlerine vururmuş.)" (H. Taner)
 4. [mecaz] Etkili, sert
  • "(Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgârla üşüdük.)" (F. R. Atay)
 5. [mecaz] Görevini iyi yapan.
 6. [mecaz] Acı, üzüntü veren.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır