Tüm Eş anlamlılar: ETKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı etkin

etkin sıfat - Nedir?

  1. Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif.
  2. [felsefe] Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
  3. [kimya] Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır