Tüm Eş anlamlılar: YETERLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

yeterli sıfat - Nedir?

  1. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.
  2. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan.
  3. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan
    • "(Yeterli çadırları var mı?)" (M. Yesarî)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır