Tüm Eş anlamlılar: ÇOK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çok

çok sıfat - Nedir?

  1. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
    • "(Bana matematik çok kolay geldi.)" (F. R. Atay)
  2. [zarf] Aşırı bir biçimde
    • "(Sanırım ki anamı daha çok severim.)" (M. Ş. Esendal)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır