Tüm Eş anlamlılar: ÇOKLUK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çokluk isim - Nedir?

  1. Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı
    • "(Anayasa değişikliklerinde iptale karar verebilmesi için üçte iki oy çokluğu şarttır.)" (Anayasa)
  2. Çoğunluk
    • "(O akşam kibarların geleceğini, smokin, hatta frakların çoklukta olacağını söyledi.)" (H. E. Adıvar)
  3. [gramer] Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem.
  4. [zarf] Sık sık, çokça, çok kez, çoğu
    • "(Ben çokluk ata binmediğim için birkaç ay içinde at toplandı, semirdi ve güzelleşti.)" (F. R. Atay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır