Tüm Eş anlamlılar: ÖTE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı öte

öte isim - Nedir?

  1. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
    • "(Köşklerin biraz ötesinde köy kulübelerine benzer derme çatma evler görülürdü.)" (R. E. Ünaydın)
  2. Bir şeyin arkadan gelen bölümü.
  3. [sıfat] Bulunulan yere göre karşı yanda olan
    • "(Evimizin bir yanı bahçe, öte yanı sokaktı.)" (M. Ş. Esendal)
  4. [sıfat] Daha fazla, çok
    • "(Güzel olduğu pek iddia edilmezdi ama, güzellikten de öte güçlü bir çekiciliği vardı.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır