Tüm Eş anlamlılar: BÜYÜK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı büyük

büyük sıfat - Nedir?

 1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), küçük karşıtı
  • "(Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.)" (Y. Z. Ortaç)
 2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
  • "(Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.)" (P. Safa)
 3. Niceliği çok olan
  • "(Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır.)" (R. N. Güntekin)
 4. Üstün niteliği olan
  • "(Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.)" (N. Ataç)
 5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
  • "(Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı.)" (S. F. Abasıyanık)
 6. Önemli
  • "(Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.)" (T. Buğra)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır