Tüm Eş anlamlılar: SOYLU

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

soylu sıfat - Nedir?

  1. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
    • "(Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir.)" (N. Cumalı)
  2. İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
    • "(İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu.)" (T. Buğra)
  3. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
    • "(Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi.)" (F. R. Atay)
  4. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır