Tüm Eş anlamlılar: BAŞLICA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı başlıca

başlıca sıfat - Nedir?

  1. En önemli, başta gelen
    • "(Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır.)" (N. Ataç)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır