Tüm Eş anlamlılar: TEMEL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı temel

temel isim - Nedir?

  1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
    • "(Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor.)" (H. E. Adıvar)
  2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
  3. [sıfat] En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
    • "(Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır.)" (B. Felek)
  4. [mecaz] Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
    • "(Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun.)" (N. Cumalı)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır