Tüm Eş anlamlılar: KÖKEN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

köken isim - Nedir?

  1. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, sebep veya yer, menşe.
  2. Soy, asıl.
  3. [ticaret] Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
  4. [halk ağzında] Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
  5. [eskimiş] Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır