Tüm Eş anlamlılar: ÖRNEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı örnek

örnek isim - Nedir?

 1. Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model
  • "(Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır.)" (F. R. Atay)
 2. Göstermelik
  • "(Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi.)" (M. Ş. Esendal)
 3. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil.
 4. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
 5. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey
  • "(Örnek aransa, öyle sanıyorum ki, bizimkinden âlâsı bulunmaz.)" (H. Taner)
 6. [sıfat] En iyi biçimde olan
  • "(Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır