Tüm Eş anlamlılar: TEMSIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı temsil

temsil isim - Nedir?

  1. Birinin veya bir topluluğun adına davranma.
  2. Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme.
  3. Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, oyun
    • "(Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim.)" (S. F. Abasıyanık)
  4. [edat, halk ağzında] Söz gelişi.
  5. [eskimiş, biyoloji] Özümleme.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır