Tüm Eş anlamlılar: TEMAŞA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı temaşa

temaşa isim, eskimiş - Nedir?

  1. Hoşlanarak bakma, seyretme
    • "(Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Oyun, temsil, piyes, tiyatro
    • "(Bazı meddahlar da Karagöz oynatmış, şahbaz, hayalbaz veya hayalî isimleriyle yaşadıktan sonra temaşa hayatımızdan el etek çekmişlerdir.)" (S. Ayverdi)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır