Tüm Eş anlamlılar: SEYIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

seyir isim - Nedir?

  1. Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş.
  2. Kara taşıtlarının belli bir güzergâhta ilerlemesi.
  3. [denizcilik] Özellikle gemilerin belli bir rotayı takip ederek yolculuk etmesi.
  4. [denizcilik] Bir yerden başka bir yere gitmek için yola çıkma.
  5. [denizcilik] Eğlenmek için bakma, hoşlanarak bakma, temaşa
    • "(Tevfik, orta oyununa çıkınca seyrine en sık gidenlerden birisi Selim Paşa'nın karısı oldu.)" (H. E. Adıvar)
  6. [denizcilik] Bakıp eğlenecek şey, eğlendirici durum
    • "(Bundan âlâ seyri nerde bulacak garipler?)" (T. Buğra)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır