Tüm Eş anlamlılar: IŞLEME

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı işleme

işleme isim - Nedir?

  1. İşlemek işi.
  2. Şiş, tığ, iğne vb. araçlarla elde yapılan, örgü, nakış, oya gibi işlerin genel adı, el işi
    • "(Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti.)" (F. R. Atay)
  3. [sıfat] İnce ve süslü işlenmiş.
  4. [mecaz] Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme.
  5. [sinema] Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır