Tüm Eş anlamlılar: ŞIŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

şişmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek.
  2. Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek.
  3. Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya başka bir etkiyle gerilmek, kabarmak
    • "(İhtiyar kadın sabahın bu saatinde, ağlamaktan şişmiş gözlerim, sararmış yüzümle beni görünce şaşırdı.)" (R. N. Güntekin)
  4. Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak.
  5. [mecaz] Gururlanmak, büyüklenmek.
  6. [argo söz] Utanmak, mahcup olmak.
  7. [spor] Yorularak koşuyu veya müsabakayı sürdüremez olmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır