Tüm Eş anlamlılar: ÖVÜNMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı övünmek

övünmek (ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek
    • "(Sonra oyuncakları ile övünen bir çocuk gibi gülümseyerek ilave ederdi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. [(nesne almayan fiil)] Kendi kendisini övmek, tefahür etmek
    • "(Yaptığı fedakârlıktan övünüyor diye kadına kızardık.)" (A. Gündüz)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır