Tüm Eş anlamlılar: KARANLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

karanlık sıfat - Nedir?

 1. Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan.
 2. [isim] Işık olmama durumu
  • "(Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz.)" (H. Taner)
 3. [mecaz] Yasalara, töreye uygun olmayan
  • "(Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar.)" (M. Ş. Esendal)
 4. [mecaz] Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum)
  • "(Bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden, hangi ... teşhis konulabilir?)" (A. Ş. Hisar)
 5. [mecaz] Karışık.
 6. [isim, mecaz] Üzüntü, sıkıntı, perişanlık
  • "(Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır