Tüm Eş anlamlılar: PIS

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

pis sıfat - Nedir?

  1. Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves.
  2. Kendinde pislik olan veya pislenmiş olan.
  3. [mecaz] Beğenilmeyecek durumda olan, kötü, zararlı
    • "(Şu pis dünyanın acılarında bile öyle bir tat var ki, her şeye razıyım.)" (R. N. Güntekin)
  4. [mecaz] Çirkin, sevimsiz olan
    • "(Demin o pis, ukala suratıyla sırıta sırıta yanıma yaklaştı.)" (R. N. Güntekin)
  5. [mecaz] Dinleyenleri utandıracak durumda olan (söz).
  6. [mecaz] İçinden çıkılması çok güç, karışık.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır