Tüm Eş anlamlılar: MISKIN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı miskin

miskin sıfat - Nedir?

  1. Çok uyuşuk olan (kimse)
    • "(Hayran olduğum adamı miskin bir mektep çocuğu gibi yaka paça alıp götürdü.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Hoş görülemeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen (kimse).
  3. Cüzzam hastalığına tutulmuş olan (kimse).
  4. [eskimiş] Âciz, zavallı
    • "(Âşık olan miskin olur / Hak yoluna teslim olur)" (Yunus Emre)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır