Tüm Eş anlamlılar: FAKIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

fakir sıfat - Nedir?

 1. Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı
  • "(En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.)" (F. R. Atay)
 2. Olması gerekenden az
  • "(Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem.)" (M. Yesarî)
 3. [isim] Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
 4. [mecaz] Zavallı, kimsesiz
  • "(Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler.)" (H. Taner)
 5. [isim, mecaz, eskimiş] Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san
  • "(Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım.)" (Şemseddin Sami)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır