Tüm Eş anlamlılar: ÇORAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çorak

çorak sıfat - Nedir?

  1. Bitkisi iyi olmayan (toprak)
    • "(Biz geçtiğimiz zamanlar, Sina Çölü, Peygamber Musa'nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı.)" (F. R. Atay)
  2. Verimli olmayan (toprak).
  3. Acı (su).
  4. [mecaz] Verimsiz, kısır, bakımsız, yoksul
    • "(Hayatımın en acı, en yaslı ve çorak zamanları başlamış oldu.)" (T. Buğra)
  5. [isim] Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak.
  6. [isim] Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır