Tüm Eş anlamlılar: KÖTÜ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kötü

kötü sıfat - Nedir?

 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
 2. Zararlı, tehlikeli.
 3. Korku, endişe veren
  • "(Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk.)" (R. E. Ünaydın)
 4. Hoşa gitmeyen.
 5. Kaba ve kırıcı
  • "(Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış.)" (M. Ş. Esendal)
 6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
 7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
 8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
 9. [zarf] İstenilmeyen, beğenilmeyen, yararsız, uygun olmayan bir biçimde.
 10. [zarf] Aşırı, çok.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır