Tüm Eş anlamlılar: ZALIM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı zalim

zalim sıfat - Nedir?

  1. Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
    • "(Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri.)" (Y. K. Beyatlı)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır