Tüm Eş anlamlılar: SAĞLAM

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı sağlam

sağlam sıfat - Nedir?

 1. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
  • "(En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.)" (F. R. Atay)
 2. Zarar görmemiş, bozulmamış.
 3. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli
  • "(Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor.)" (M. Ş. Esendal)
 4. Güvenilir.
 5. Gerçek, inanılır bir temeli olan
  • "(Böyle sağlam adı nereden bulacaksın.)" (M. Ş. Esendal)
 6. [zarf, halk ağzında] (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak
  • "(Sağlam bu gece perilere karıştım gitti.)" (H. R. Gürpınar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır