Tüm Eş anlamlılar: KORUMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı korumak

korumak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek
  • "(Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur.)" (O. S. Orhon)
 2. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek
  • "(Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu.)" (R. Enis)
 3. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek.
 4. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Tehlikeli, zararlı durumları önlemek.
 5. [mecaz] Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek.
 6. [mecaz] Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek.
 7. [mecaz] Karşılamak, denk gelmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır