Tüm Eş anlamlılar: KOLLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kollamak

kollamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek
    • "(Kocamı kıskanıyor, aradan atmak için vesileler kolluyormuş.)" (S. M. Alus)
  2. Göz önünde tutmak, gözlemek
    • "(Daima biraz kollayan, bir tilki gibi tetikte ve hamarat görünürdü.)" (A. Ş. Hisar)
  3. Korumak, gözetmek
    • "(O güne kadar ona iyi bak, değerini bil, onu kolla, demişti.)" (N. Araz)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır