Tüm Eş anlamlılar: GÖZETLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gözetlemek

gözetlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birine veya bir şeye gizlice bakmak
    • "(... yarı kanadı açık pencereden odanın içini gözetlediler.)" (P. Safa)
  2. Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
    • "(Bitişik yalının taze gelini sabah işlerini görürken yan pencereden gözetlemek esaslı keyiflerimden biriydi.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır