Tüm Eş anlamlılar: KARŞILAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı karşılamak

karşılamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek
  • "(Belgrat, Türkiye Cumhuriyeti başvekilini karşılamaya hazırlamıştır.)" (F. R. Atay)
 2. Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek
  • "(Herhâlde bu küçük bahçeyi kendi sebze ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirmişlerdi.)" (N. Cumalı)
 3. Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak
  • "(Bu suçlamayı hiç üzerimize almadan karşılar ve hoş görürüz.)" (B. Felek)
 4. Önlemek, durdurmak.
 5. [spor] Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır