Tüm Eş anlamlılar: ÖNLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı önlemek

önlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak
    • "(Her an bu tempoyu duymamı kim, nasıl önleyecek?)" (H. Taner)
  2. Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek
    • "(Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir almak güçtür.)" (F. R. Atay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır