Tüm Eş anlamlılar: GIZLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gizlemek

gizlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Saklamak, görünmeyecek, belli olmayacak bir yere veya bir duruma koymak.
  2. Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
    • "(Bu işi babasından gizlemiş ama, ablasına açmıştır.)" (H. Taner)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır