Tüm Eş anlamlılar: SAVUNMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı savunmak

savunmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Herhangi bir saldırıya karşı koymak, saldırıya karşı korumak, müdafaa etmek.
  2. Hareket veya düşünceyi söz ve yazı ile doğru, haklı göstermeye çalışmak.
  3. Yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendi haklı gösterecek sebepler ileri sürmek.
  4. Bir kişiyi desteklemek, ona arka çıkmak.
  5. [spor] Futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır